fredag 24 februari 2017

En motion om kvinnors hälsa


MOTION D569
VALLENTUNA ARBETAREKOMMUN
Kvinnors hälsa
Kvinnor genomgår ett flertal stadier i sitt liv som innebär förändringar i hur man dels mår psykiskt på grund av hormonella förändringar, men även fysiskt. Idag pågår punktinsatser kring kvinnorelaterade sjukdomar/sjukdomstillstånd. Till exempel finns idag ett riksdagsbeslut på att man ska se över de nationella riktlinjerna för Endometrios och förlossningsvården. Där har (S) arbetat framgångsrikt för att det ska komma till stånd.
Oftast är det dock kampanjer på nätet som gör att vi får upp ögonen för t. ex en kvinnosjukdom. Det är obegripligt att det ska vara så. Vi ska inte beta av en sjukdom i taget, utan försöka få en samlad kunskapsbild om vad som försiggår i kvinnors, rätt ofta, hårt prövade, kroppar.
Bröst-och livmodercancer, följdsjukdomar under och efter graviditet/förlossning, Vestibulit, Myom , Pms/Pmds , och även klimakteriet (som i vissa svåra fall borde räknas som sjukdom, inte som ett brist-tillstånd), är alla exempel på sjukdomstillstånd som hög utsträckning påverkar kvinnors livskvalitet.
Många som söker hjälp hos sin kvinnoläkare upptäcker hur lite som gjorts inom vissa av dessa områden för att stärka kvinnors hälsa. Hormon tyck skrivas ut slentrianmässigt, trots att hormonella nivåer säkert är individuella. Utöver det drabbas kvinnor, i sitt sökande efter hjälp när inget annat fungerar, av de mest horribla ”feel-good”-sajter som, med dyra tester och märkliga råd, bedriver rent kvacksalveri.
Man vet att exempelvis klimakteriet påverkar kroppen mycket. Artros ökar i klimakteriet och många bär på smärtor och får bekymmer med sömn och nedstämdhet (så svår att man överväger att ta sitt liv). Oftast ges svävande svar på hur länge perioden kommer att hålla på. 10 år? 20? 1?
När det gäller klimakteriet, bör information om östrogenanvändning förmedlas på tillförlitliga sätt, och nya sätt att läsa av kvinnors hormonnivåer bör efterlysas. Rekommendationen idag är att östrogen inte ska tas mer än 5 år, men många har smärtsamma klimakteriebesvär betydligt längre än så. Många har dessutom använt andra hormonpreparat tidigare i livet (för att undvika graviditeter eller öka möjlighet till graviditet eller för att minska svåra menstruationsbesvär) och då ofta under många år. Ingen tycker om att leka med sin kropps kemi på det här sättet, särskilt utan att veta om det går att göra på ett bättre sätt. Har vi vant oss vid att det ska göra ont att vara kvinna? Är det fördomar om att kvinnokroppen ska förbli outforskad som gör att det inte går att få en samlad bild?
Även i Läkartidningar frågar läkare själva varför de inte kan ge dagens välutbildade kvinnor bättre hjälp och stöd. Varför accepterar vi socialdemokrater, som dessutom kallar oss ett feministiskt parti, den här kunskapsluckan?
Ett särskilt problem är att utbildningen i till exempel Biologi eller sex- och samlevnad för högstadieelever inte genomförs på ett tillförlitligt sätt, trots läroplan. Man bryr sig helt enkelt inte om att ge information om vad som händer i den kvinnliga kroppen, mer än sporadiskt. I dagens biologiböcker snuddar man enbart vid kvinnans olika stadier, (pubertet, graviditet, klimakterium). Varför ska unga kvinnor, men även alla andra, missa så mycket viktig information? Idag föder dessutom kvinnor barn så sent att deras tonåringar garanterat får uppleva sin vårdnadshavares klimakterium. Många bor dessutom hemma betydligt längre och äldre kvinnor tar då ytterligare ansvar under en tid då många troligen genomgår rätt tunga år i sitt liv. Varför talas det inte om det här?
Ofta relateras de tillstånd en kvinna kan drabbas av, till exempel klimakteriets alla negativa effekter, som ”något att leva med”. Varför ska vi acceptera det?
Att kvinnor dessutom tycks vara de som i stor utsträckning blir de som sponsrar läkemedelsindustrin, till exempel när det gäller östrogenintag, utan att hormonnivåer fastställts på tillförlitliga sätt, eller att det inte blir vetenskapligt vederlagt vad som är bäst för den kvinnliga kroppen, är omodernt och i fräckaste laget. Varför ska vi famla i mörker? Om (S) belyser de här frågorna och kräver att kvinnor får det bättre genom alla åldrar, är det en riktig feministisk politik. Ja, då skulle man faktiskt kunna tala om en riktig revolution av socialdemokratiska mått.
Partikongressen föreslås besluta:
Socialdemokraterna verkar för en utredning kring alla kvinnorelaterade sjukdomar i syfte att sammanställa vad som idag görs för att stärka kvinnors rätt till rätt vård
Socialdemokraterna verkar för att stärka forskningen på området kvinnohälsa
Socialdemokraterna verkar för att särskilt utreda hur mycket pengar kvinnor lägger på bl. a de hormonpreparat som är relaterade till kvinnosjukdomar/sjukdoms- och brist-tillstånd
Socialdemokraterna verkar för att grundskolans läromedel aktualiseras, så att kvinnors hälsa blir en större del av undervisningen
Socialdemokraterna tar fram ett kvinnohälsoprogram till valet 2018

Catharina Fridén Hedrenius

Vallentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

1. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/endometriosriktlinjer-och-fordjupad- jamstalldhetsanalys-av-varden/
2. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ytlig-smarta-vid-samlag--vestibulit-/
3. http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Myom/
4. http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/PMS-och-PMDS/
5. http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Mer-om/Klimakteriebesvar/ ''
6. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/09/Hormonbehandling-i-klimakteriet-- risk-for-oserios-verksamhet/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar