måndag 9 mars 2015

Digital utrustning eller inte?


Alliansen i Vallentuna har fått kalla fötter och bromsat kulturförvaltningens inköp av digital filmvisningsutrustning, trots en enig nämnd i oktober.
Den digitala utrustningen skulle möjliggöra visning av film, musikal, konsert, teater och sportevenemang. Allt i ett fördelaktigt avtal med Folkets hus och parker. Tanken var att en förening i ett senare skede ska bedriva biograf.
På kommunstyrelsen tyckte (C) att tjänsteskrivelsen var bristfällig. Hela kommunstyrelsens allians hade plötsligt svårt att förstå och ärendet återremitterades.
Varför ringde man inte bara upp Anders Dahlgren innan? Då hade tjänsteskrivelsen säkert uttryckt det som eventuellt efterlystes, t. ex frågan kring finansiering.

Vinsten med digitala sändningar är mervärdet för flera invånare, inte bara operaälskare. Rapporten talar om mötesplatser och socialt kapital (på sida 22-23 i bilagan till rapporten).
(T. ex skulle man kunna inviga den digitala utrustningen med att visa en direktsänd hockeymatch och avsluta med opera och konsert med Ken Ring). Kalkylen för visningarna visar att det inte går med ekonomisk förlust. Framförallt är det ett plus på humankapitalet. Läs rapporten här!


Det är lätt att oroas över att kommunstyrelsens ledamöter inte förbereder sig bättre. Det är dyrbar tid som medborgarna förväntar att vi förvaltar väl. Att fråga sina allianskamrater i kulturnämnden om råd när osäkerheten smög sig på, hade också varit möjligt för (C) eller letar man pengar för att kunna infria sina övriga vallöften?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar